Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce a aktuality KK SVITAVA

Upozornění (20.1.2018)

Přehled akcí KK SVITAVA v roce 2017 a jejich hodnocení je uvedeno v rubrice Přehled minulých akci - (klikni) ZDE

----------------------------------------------------------

PŘIPOMÍNÁM (9.1.2018):

1. Pravidelný sobotní výcvik v roce 2018 začíná v sobotu 13.1. ve 14 hod.

2. Členská schůze KKSvitava se koná v pátek 2.2.2018 v restauraci u Ševčíků v Bílovicích. Vzhledem k objednávce večeří, prosím nahlaste do 30.1. svoji účast na této naší akci. Poněvadž zde budou projednávány důležité věci, týkající se  další činnosti klubu.  Považujte, prosím , účast na členské schůzi jako jednu z mála povinností, které vůči KK máte, ale také možnost, setkat se  a popovídat s přáteli,jež jste třeba dlouho neviděli.

3.  Nezapomeňte také, že termín na zaplacení členských příspěvků končí  15.2.2018. Po tomto datu musí KK  odvést  za každého člena  poplatek nadřízenému orgánu, tj. MSKS.

 Na další spolupráci s vámi všemi se těší výbor KK.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ  (19.12.2017):
    Změna termínu  členské schůze KKSvitava.
    Členská schůze KKSvitava se koná dne 2.2.2018  v 18 hod. v restauraci :u Ševčíků v Bílovicích m/Svit.
    Za změnu termínu se moc omlouvám, ale termín je změněn  z  vážných důvodů.
  Prosím o  potvrzení účasti na této schůzi do 30.1.2018 z důvodu objednávky večeře, která se bude na této schůzi. podávat. M.Lázničková, předsedkyně KKSvitava.
  Potvrzení - telefonicky, SMS - na tel.č.739 922 738, nebo  e-mail : erdel420@seznam.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA  (25.11.2017)

Výbor KKSvitava zve členy na  malé posezení na ukončení

 výcvikového roku 2017 do naší malé klubovny, které se    koná  v sobotu

                                    9.12. v 16 hod.

      Prosím, potvrďte svoji účast na této akci – do středy – 8.12.vzhledem         k občerstvení – e-mailem, telefonicky nebo SMS.

     POZNÁMKA:

     Rovněž prosím potvrďte do 6. 2. 2018 svoji účast na členské  schůzi, vzhledem k podávanému občerstvení.

    Ještě k výcviku v období vánočních svátků:: 

    rok 2017 – sobota 9.12. a 16.12.

    rok 2018 – první sobotní výcvik – 13.1. - v případě, že teploty budou               více než  :  - 10 stupňů Celsia, výcvik se nekoná a posunuje se o další týden /20.1.2018/              

                                                 Marie Lázničková,předsedkyně KK

---------------------------------------------------------------------

Zpráva z jednání výboru KKSVITAVA  (8.11.2017)

Zasílám nejdůležitější body z tohoto jednání – prosím, pozorně přečtěte jedná se o důležité údaje.

1)Od 18.11. do konce února – bude sobotní výcvik probíhat jižod 14ti hodin.

 

2)Rovněž byly projednány některé změny v členech a funkcích ve výboru:

a/ funkci místopředsedy KK  byl pověřen p.Rudolf Častulík

b/ funkcí jednatelky byla pověřena p.Olga Flasarová  /zástup za p.Alenu        Kyzlinkovou,která má v současné době rodinné a pracovní problémy/

c/ funkcí výcvikářky byla pověřena p.Petra Prchalová, která v průběhu      příštího roku přejde do funkce vedoucí výcvikářky- ve spolupráci      s p.M.Lázničkovou

d/ funkcí předsedkyně revizní komise byla pověřena  p.Zuzana Kafková /      za p.Josefa Hejče, který ze zdravotních  důvodů odstoupil/

e/ ve funkci předsedkyně KK i výcvikářkou zůstává i nadáleM. Lázničková

f/ Ve funkci pokladníka KK zůstává i nadále p.Martina  Častulíková

 

3)Členské příspěvky – i zde byly projednány určité změny:

a/ vstupní poplatek do klubu – 400,- Kč /jednorázový popl./

b/ mládež do 18ti let – 250,- Kč + 300,-Kč záloha na brig.hod

c/ necvičící členové – 250,-Kč

d/ cvičící členové – 700,- Kč + 300.- záloha na brig.hod.

Pokud budou v daném roce brig.hodiny odpracovány,převádí se záloha na další kalendářní rok.

 

4)Členské příspěvky je nutno zaplatit v termínu – nejpozději do 20.1.2018 osobně na cvičáku – p.Častulíkové ,nebo na účetKKSvitava – č.ú. 2300540120/2010.

Vyjímečně lze zaplatit ještě na členské schůzi 9.2.2018

Termín platby je nutno dodržet, vzhledem k tomu, že KK musí zaslat do 20.2. Evidenční kartu – seznam členů, kteří mají  zaplacený čl.příspěvek a dostanou čl.známku MSKS v hod  notě 80,- Kč  na rok 2018.

 

5)Pokud někdo z členů  chce ukončit své členství v klubu, prosím oznamte  nejpozději do 15.2.

a/ e-mailem na adresu : erdel420@seznam.cz

b/ telefonicky nebo SMS -  mobil: 739 922 738

 

6)Členská schůze KKSvitava se koná 9.2.2018 v restauraciu Ševčíků , Komenského ul /ulice vedoucí k nádraží/ v  Bílovicích n/Svit. Začátek schůze je v 18 hodin.

Žádám členy , aby se na tuto schůzi dostavily a svými připomínkami a náměty pomohli vylepšit činnost klubu.

Marie Lázničková,předsedkyně KK

----------------------------------------------------------------------

Aktualita ze dne 20.9.2017
 

1.

V sobotu 16.9. se uskutečnila na cvičáku dle plánu brigáda na umístění

nových schodů na cvičák. Tato akce byla velmi důležitá, vzhledem ke stavu stávajících schodů.

Přes velmi nepříznivé počasí se dostavilo několik členů a příznivců klubu, kteří se zhostili tohoto úkolu precisně. V některých chvílích to byla těžká, velmi namáhavá - vzhledem k mokrému terénu i nebezpečná práce

Chtěla bych proto touto cestou poděkovat a vyzvednout obětavost  těchto „sedmi statečných“, jejichž zásluhou budeme na cvičák chodit již

bezpečně.

Děkuji proto – p.Hochmanovi, manželům Častulíkovým, Vlado Machajovi, Martinovi, Honzíkovi  Okřinovi a p.Italimu , Martině Častukové za pomoc při přípravě občerstvení a následném úklidu. M.Lázničková, předsedkyně KKSvitava.

2.

V sobotu 7. října od 10 hod. Bude další – již závěrečná brigáda v tomto roce. Máme ještě několik nesplněných úkolů, které bychom měli dokončit před nastávajícím zimním období. Apeluji hlavně na ty členy, kteří ještě nemají splněnou svou roční povinnost – odpracovat 3 brigádnické hodiny.

 

 

Aktualita ze dne 22.8.2017

V sobotu 16.9. bude probíhat větší brigáda na cvičáku.  Pokud ještě nemá někdo odpracované brigádnické hodiny, má možnost si tuto povinnost splnit.

 

Aktualita ze dne 21.8.2017
 

LVT – 30.6.  -  9.7.2017

1.

LVT v Březníku proběhl pohodově v přátelské atmosféře. Areál byl plně obsazen, začátečníci nacvičovali stopy a poslušnost pod vedením výcvikářky M.Lázničkové, rovněž nacičovali obranu s velmi dobrým figurantem – panem Tomšíkem,který se jim maximálně věnoval.

Vzhledem k tomu, že byl velký počet zájemců o zkoušky, bylo nutné zkoušky uspořádány ve dvou dnech. Zkoušky posuzoval objektivně  pan rozhodčí Kašpar, který se choval k psovodům velmi seriozně.

2.

Chelsie Zlatý most, která odchovala v jarních měsících 9 štěňátek, poslední štěňátko odešlo 25.6. a 30.6. jsme odjížděly na LVT. Její poslední výcvik obrany probíhal v prosinci 2016, další „kousačka“ byla až na LVT , kde byly tréninky na zkoušky. Přesto se nám podařilo udělat zkoušku Spr1 s docela dobrým výsledkem /85 b/

3.

V sobotu – 2.9. cca v 15.30 h budeme mít na cvičáku KKSvitava v Bílovicích  opět OBRANU. Figurovat bude opět p. Tomšík.

4.

V září budeme společně s ATK Moravská komora pořádat prodloužený výcvikový víkend – 28.9. až 1.10.  Je možnost přijet již ve středu 27.9. Je možnost ještě se přihlásit – urychleně, vzhledem k tomu, že víkend je již téměř obsazen

Přihlášky – mobil: 739 922 738, nebo e-mail: erdel420@seznam.cz

Vedoucí akce : M.Lázničková

5.

29.10.2017 pořádá KKSvitava zkoušky – NZŘ + MZŘ, rozhodčí pan Milan Mnich. Je možné  se přihlásit nejpozději do 25.10. na předcházející adrese.

 

Aktualita ze dne 7.4.2017

 

Vážení členové,

jak jsme odsouhlasili na členské schůzi KK Svitava, každý člen má povinnost odpracovat 3 brig. hodiny za rok a zúčastnit se alespoň jedné z brigád, na které jsme vyhlásili pro letošní rok 4 termíny. První termín byl původně stanoven na sobotu 22.4.2017 - ale z vážných technických důvodů jsme nuceni brigádu přesunout na sobotu 29.4.2017, t.j. o týden později. Jedná se opět o to, že 22.4. bude plné parkoviště u fotbalového hřiště z důvodu konání fotbalového utkání. Parkoviště bude obsazené sportovci, kterým patří takže členové našeho klubu by opravdu neměli kde zaparkovat. 
Začátek brigády bude tedy 29.4. v 10 hodin, konec ve 14 hod. Ve 14,30 - začíná pravidelný výcvik. Abychom mohli naplánovat, co se bude na cvičišti dělat, potřebujeme vědět, s kolika lidmi máme počítat, proto je nutné nahlásit účast nejpozději do 27.4. 2017
na jedno z těchto telefonních čísel: 
Vladimír Machaj  - 774844224, Alena Kyzlinková - 723116228, Marie Lázničková - 739922738.
Děkuji.
Za výbor KK Svitava zdraví Alena Kyzlinková

 

Aktualita ze dne 7.4.2017


Vážení přátelé,

v sobotu 8.4.2017 bude probíhat po běžném výcviku nácvik obrany. Výbor KK Svitava upozorňuje všechny, kteří přijedou tuto sobotu na cvičiště, aby nechali svoje auta z technických důvodů na parkovišti pod nádražím. Jedná se o to, že na parkovišti u fotbalového hřiště nebude místo, protože toto parkoviště patří fotbalistům, kteří mají zrovna důležitý zápas. 
Pokud víte o někom, kdo by chtěl přijet a není v příjemcích e-mailu, prosím, vyřiďte jim tuto zprávu. Děkujeme. Za výbor KK Svitava zdraví Alena Kyzlinková

Aktualita ze dne 6.4.2017

 

JAKÁ BUDE NAŠE  ČINNOST V ROCE 2017 ? 

 

Výcvik : 

1.Pravidelný výcvik

- sobota  : 14.30

- středa : 16.30 do konce října
 

2.Náplň naší činnosti : Klasický výcvik

- nácvik poslušnosti , stopy a obrany

- práce s novými členy a začátečníky

3.LVT - Březník  - 30.6. - 9.7.
 

4.Letní a podzimní zkoušky : 
 

- LVT – zkoušky smíšené  /NZŘ + MZŘ/  

- září – zkoušky ČKJ -/ZOP, ZPU1, ../
- říjen – zkoušky smíšené  /NZŘ +MZŘ/

5. Prodloužený výcvikový víkend  - 28.9.-1.10.

Budování cvičáku:

  • dokončení a umístění odklídaček pro psy
  • úprava  klubovny – zateplení          
  • vybudování nových schodů na cvičák 
  • budování nových překážek pro výcvik psů 

Letní a podzimní  společné aktivity členů :

  • večerní posezení u táboráku
     - posezení  po výcviku u ohniště -opékání
     - klubový přebor  našich pejsků – listopadu

Významné události na  „cvičáku“ za našeho krátkého výcvikového trvání :

- rok 2015 – první dítě našeho  cvičáku - -manželům  Machajovým se narodil syn Vladimír

- rok 2016 – první svatba na cvičáku – manželé Valouškovi                              

- rok 2017 –  duben – naše první štěňátka m.CHELSIE Zlatý most – 9 zkoušek, 2.místo ve výkonu fen v celonárod. hodnocení  AT výstavy – výborná 1.rez.CAC, 2x Krajský vítěz,1.místo v soutěži všech teriérů výstavy o. KEEP in Touch- Shadow of Aire 2x JCAC, 3xCAC, rez.CAC

 

Aktualita ze dne 6.4.2017
 

ZHODNOCENÍ  ČINNOSTI  KKSVITAVA za rok 2016


VÝCVIK :
- uspořádali jsme čtvery zkoušky

- duben – smíšené zkoušky  /NZŘ + MZŘ /
- červenec – LVT  Březník – smíšené zkoušky
- říjen – 2.10. - zkoušky ČKJ – ZOP
- říjen  - 28.10. - zkoušky smíšené

Zkoušky byly vždy plně obsazeny – 10 psovodů.

Účastníky zkoušek byli jednak členové KKSvitava, jednak psovodi z některých okolních organizací /Brno, Blansko/. Z členů KKSvitava byly velmi úspěšné fenky, od základních zkoušek až po zkoušky 2.stupně. Např. Barča – kříženec, stáří 1.5 roku- ZZO Artemis Glace flonttante – AT – splnila 3 zákl. Zkoušky – ZZO, BH, ZOP- stáří 2roky Chelsie Zlatý most AT – stáří 3roky - zkoušky IPO 1, Fpr 1, IPO 2 /MZŘ/ a ZOP /ČKJ/ a byla nejúspěšnější pracovní pes našeho cvičáku v tomto roce ve výkonu dle MZŘ. Tato fenka mí již celkem 9 zkoušek – ZZO, ZM,BH, IPO-VO,IPO 1 GINN  Zlatý most -AT- mimo klasický výcvik, kde  má několik zkoušek různých stupňů, se jeho výcvik zaměřuje hlavně na výcvik záchranářského psa, kde se velmi dobře osvědčil, má již několik záchr.zkoušek i aktivní zásahy v praxi.

 

 

Aktualita ze dne 1.2.2017

UPOZORNĚNÍ   PRO ČLENY  KKSvitava

 


Připomínám, že Členská schůze KKSvitava se koná v pátek 17.2.2017  v 18hod.  v restauraci  „u Ševčíků“  v Bílovicích n/Sv. Prosím, sdělte , zda se této schůze zúčastníte – vzhledem k podá - vanímu občerstvení.

Dále  přípomínám , že se blíží termín , kdy má být zaplacen  čl
příspěvek  KK Svitava / výše a termín byl již na našich strán-
kách zveřejněn /  - do 10.2.2017, nejpozději na členské schůzi.

Pokud některý z členů chce opustit naše řady, prosím , sdělte  okamžitě  e-mailem, telefonicky nebo SMS předsedkyni KK.

Vzhledem k velké nadílce sněhu, opět posunujeme pravidelný sobotní výcvik na další sobotu, tj. 11.2. v obvyklou  hodinu .     


                                                 Marie Lázničková, předsedkyně KKSvitava

 

Aktualita ze dne 3.1.2017

UPOZORNĚNÍ    PRO ČLENY   KKSvitava

 

Změny členských příspěvků  -  od 1.1.2017 _!

 

 Upozorňujeme, že v tomto roce přistupujeme po vzoru ostatních kynolog.organizací, k tomu, že  při placení čl.příspěvků budeme vybírat také zálohu na brig.hodiny. Pokud bude mít člen brig.hod. odpracované, přesune se částka na další kalend.rok. Vzhledem ke zkušenostem, které jsme získali, kdy někteří členové chodili na cvičák velmi sporadicky a brig.hodiny neodpracovali ani nezapla-tili i když při vstupu do KK podepsali tuto povinnost, jsme nuce - ni rovněž přistoupit na zkušenosti jiných KK.
 

Členské příspěvky:
 

Vstupní poplatek do KK :             300,- Kč  /jednorázový poplatek
Necvičící :                                     200,- Kč/1rok – pokud některý z těchto členů bude mít zájem KK jakkoliv pomoci, bude tato pomoc velmi vítána,vzhledem k tomu, že cvičák stále ještě budujeme. Tato skup.je bez brig.hod.

Mládež do 18ti let :  250,-Kč/1rok + 300,-Kč /3 brig.hod.
Ostatní /cvičící/ :      500,-Kč/ 1rok + 300,- Kč  / 3 brig.hod.

 

Příspěvky je nutno zaplatit
 

a/ na účet č.2300540120/2010
Variabilní symbol : 2017 , uveďte jméno plátce

 

b/ na cvičáku : soboty od 14.1. - od 14.30 hod
 

Příspěvky je nutno uhradit nejpozději načlenské schůzi  10.2.2017 nebo 17.2.2017 – termín bude upřesněn během 14 dnů. Žádáme, aby jste dodrželi termín platby ČP – nejpozději 20.2. musí  zaplatit KK poplatek za každého člena 80,-Kč na MSKS - členská známka MSKS. Pokud  člen nedodrží termín platby – budeme nuceni člena z KK vyloučit.
 

Pokud chce člen ukončit členství v naší  organizaci, prosím nahlá-

sit písemně – e-mailem : erdel420@seznam.cz, nebo SMS /739

922 738/ do 31.1.2017.

KK musí nahlásit počet platících členů na MSKS.

 

S pozdravem   -  výbor KKSvitava

          

Aktualita ze dne 14.12.2016

Poslední výcvik v tomto roce se koná  17.12. ve 14.30, po výcviku se koná – v 16 hod. Malé předvánoční posezení na ukončení výcvikového roku 2016. V roce 2017 bude první výcvik 14.1.2017.  Pokud bude -10 stupňů nebo více, nebo větší příval sněhu odkládá se výcvik o týden. Aktuální data budou zveřejněna na těchto stránkách.

 
Aktualita ze dne 8.10.2016
 
Výsledky zkoušek ZOP, z 2.10. byly velmi dobré. Zkoušky proběhly v přátelské atmosféře jak psovodů, tak také paní rozhodčí Mgr. Marcely Nalezené.
 
Aktualita ze dne 27.9.2016


Zkoušky KJ - ZOP, neděle 2.10. - cvičák KK Svitava/vedle fotbalového hřiště.

Zkoušky smíšené - NZŘ + MZŘ - pátek 28.10./státní svátek/ - cvičák.

 
Aktualita ze dne 12.9.2016

                                                                    

Výcvikový víkend 23. 9. – 25. 9. 2016 v Březníku

Kynologický klub Svitava – Bílovice nad Svitavou pořádá ve spolupráci s MK ATK již tradiční podzimní výcvikový víkend v areálu “U Lamberka” v Březníku u Náměšti nad Oslavou.

Víkend je zaměřen na nácvik stop, poslušností a obran. Je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Ubytování je ve 4-lůžkových vytápěných chatkách nebo v ubytovně.

Ubytování je možné v pátek od 16-ti hodin, ukočení ubytování a výcviku je v neděli po obědě.

Stravování je zajištěno v místní jídelně, v sobotu – oběd, večeře a v neděli oběd.

Cena ubytování  - 440,- Kc za chatku, pes zdarma. Příspěvek na výcvik stop a poslušností 100,- Kč za psa na pobyt. Figurantovi se platí zvlášť podle uskutečněného tréninku.

Cena stravy bude ještě upřesněna.

Závazné přihlášky s uvedením počtu osob posílejte co nejdříve na tyto adresy (nejpozději do 10.9.t.r.):

elektronicky:  ATC.brno@post.cz.

poštou: Renata Hejčová, Plynárenská 8a, 602 00 Brno.

Zároveň s přihláškou zašlete zálohu  500,- na účet :

24 00 18 57 28/2010. – V.S. 23916 – zpráva pro příjemce –jméno

Srdečně zveme všechny přátele na tuto oblíbenou akci!

                                                                  Mgr. Marie Lázničková

                               vedoucí tábora  

 
 
 
Aktualita ze dne 25.8.2016
Výcvik obrany
 
V sobotu dne 27.8.2016 - po výcviku , tj. cca v 16 hod. bude následovat výcvik OBRANY. Pokud máte zájem, přihlašte se prosím u paní Lázníčkové.
 
Děkuji,
 
KK SVITAVA
 
Aktualita ze dne 24.8.2016
Brigáda 2016
 
Na cvičišti bylo plánováno pro vylepšení prostředí pro letošní rok několik akcí:
 
1) opravit a natřít schody
2) natřít klubovnu zevnitř i zvenku  
3) zhotovit odkladačky (rozdělat palety)
4) srovnat terénní vlnu u plotu.
5) přemístit ohniště 
 
Léto se pomalu překulilo, něco se udělalo, ale hodně práce nás pořád ještě čeká.  
 
Proto je nutné svolat brigádu. Navrhujeme termín 
 
NA SOBOTU 3.9.2016  - kdy proběhne výcvik od 14,30 do 15,30 hodin a od 15,30 do max. 18,30 hod. bude brigáda na úpravu cvičiště.                                   
 
Další termín brigády bude za dva týdny - V SOBOTU 17.9.2016 ve stejném čase. 
 
Potvrďte, prosím svoji účast a termín (připomínám, že každý má povinnost odpracovat 4 brigádnické hodiny) předsedkyni klubu Marii Lázničkové.
(Případně členům výboru, např. Vladovi Machajovi nebo mně - Aleně Kyzlinkové).
 
Pokud Vám nevyhovuje žádný z těchto dvou termínů, napište prosím, jméno a jiný termín. Na základě těchto informací se může domluvit brigáda i na všední den, i menší počet lidí, ale je třeba všechno skloubit s někým, kdo by mohl areál odemknout.
 
Děkuji a přejeme pěkný zbytek léta a krásné babí léto s pejsky!
 
KK SVITAVA
 
 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA